Arhivă Lunară : decembrie 2019

Glas de îngeri în Advent

Concert de colinde în Duminica Bucuriei

Adventul este o perioadă de tainică așteptare. Dar el este și un prilej de bucurie și emoție în așteptarea Nașterii Sfinte. Nicicând creștinul nu este mai dornic de a se primeni în așteptarea Pruncului Sfânt care va schimba mentalitatea lumii și de la venirea pe lume a căruia se numără veacurile. Cel care avea să fie, încă de la Întrupare, un simbol al sărăciei, al curăției, al ascultării și un semn vădit al prezenței pământești a lui Dumnezeu.

Între Timpul de atunci și Timpul de acum s-au scurs mai mult de două milenii. Aceste timpuri ne sunt date nouă ca să ne bucurăm de Timpul care vine. Și așa cum s-a petrecut Transformarea pustiului într-o grădină de flori, așa și creștinul se transformă într-un sălaș vrednic de a-l primi pe Dumnezeu. Întărindu-ne brațele, îndreptându-ne genunchii, străbatem acest drum de convertire pentru a ne face vrednici de marea Taină a Nașterii Dumnezeiescului Fiu care avea să mântuie omenirea, să șteargă păcatul și să lumineze cărările lumii.

Dacă până acum creștinul avea senzația pustiului, cu sete, cu foame, cu arșiță și osteneală, el întrezărește acum, ca pe ceva real, oaza mântuirii sale. Jumătatea Adventului oferă certitudinea ajungerii la destinație, la ieslea unde ne așteaptă Pruncul divin care va ridica păcatul lumii. Și dacă nașterea unui prunc generează, de fiecare dată bucurie și lumină, cu atât mai mult, Nașterea lui Dumnezeu pe pământ va fi evenimentul cel mai fericit din viața noastră, ca părinți, frați, fii și discipoli ai Aceluia care a venit anume în lume pentru a ne aduce bucuria și speranța mântuirii.

Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galați care adăpostește și Conventul Fraților Minori Conventuali, a decis să marcheze această jumătate a Adventului cu un concert de colinde cu care să-l întâmpine pe Isus Cristos Pruncușor, în ieslea sufletului nostru: „Vino Isuse, pe-o rază de stea / În Betleemul din inima mea”. Fiecare creștin îl așteaptă pe Isus coborâtor în iesle, în felul său. Instrumentele sufletești cu care ne pregătim pentru această solemnitate sfântă, după cum a precizat părintele predicator Cristian Pal (OFMConv.) la Liturgia Cuvântului din această Duminică a Bucuriei, sunt: răbdarea și rugăciunea, mortificarea prin post și fapte bune și chiar jertfa lucrurilor lumești în favoarea celor divine. Un timp rodnic care naște Speranța, care sporește Credința și ridică pe culmile cele mai apropiate de Dumnezeu, virtutea supremă, Iubirea creștină.

vezi continuarea

Recital coral de colinde 2019

Concert de colinde 2019

Recital coral de colinde „Un prunc azi se naște”

1. O, ce veste minunată (colind popular românesc)
2. Domnuleț și Domn din cer (Gheorghe Cucu)
3. Ave verum corpus (Wolfgang Amadeus Mozart)
4. Suita de colinde (Achim Stoia)
     a) Colinda judelui
     b) Sus, sus, sus, pe vârf de munte
     c) Acolo-n jos, Doamne, mai jos
5. Un prunc azi se naște la Betleem
6. Colo-n susu (Sabin Drăgoi)
7. După datini, colindăm (Alexandru Paşcanu)
8. We wish you a Merry Christmas (colind popular englezesc)
9. Mulţi ani trăiască