Arhivă Lunară : mai 2020

Cateheza 5 despre Sf. Liturghie

Ep. Iosif Păuleț – Cateheza 5 despre Sf. Liturghie
13 mai 2020

 • Liturgia Cuvântului – invitație la Masa Cuvântului lui Dumnezeu
 • Cuvântul lui Dumnezeu – hrană spirituală necesară în drumul spre Paradisul ceresc
 • Ascultând în tăcere și cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu ne conectăm „în direct” la istoria mântuirii.
 • Lecturile din Sfânta Scriptură (Biblie) – Vechiul Testament și Noul Testament – prezintă adevărurile revelate despre Dumnezeu și despre oameni.
 • Psalmul Responsorial (selecția din psalmii lui David) reprezintă răspunsul nostru la cuvântul lui Dumnezeu.
 • Lecționarul / Evangheliarul sunt cărți prețioase, frumoase. În semn de respect, Lecționarul / Evangheliarul este sărutat și poate fi tămâiat sau folosit la binecuvântarea poporului.
 • Amvonul / pupitrul fix sugerează stabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Lectura I este luată din Vechiul Testament sau din Faptele Apostolilor (în Timpul Pascal).
 • Lectura a II-a, numită și Apostolul / Epistola, este luată din scrisorile Sfinților Apostoli sau din Apocalips. Se citește duminica și la sărbători.
 • Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos este Vestea cea Bună a mântuirii. Cele 4 cărți deosebite scrise de sfinții evangheliști prezintă una și aceeași Evanghelie.
 • Proclamarea Sf. Evanghelii se face de persoanele autorizate: diacon, preot, episcop.

Cateheza 4 despre Sf. Liturghie

Ep. Iosif Păuleț – Cateheza 4 despre Sf. Liturghie
8 mai 2020

 • Altarul, scaunul episcopal (catedra), scaunul prezidențial, pupitrul / amvonul
 • Riturile introductive, Liturgia Cuvântului, Liturgia Euharistică
 • Actul Penitențial, iertarea păcatelor veniale, experiența purificării prin apropierea de milostivirea divină
 • Actul Penitențial, momentul de tăcere pentru cercetarea cugetului, recunoașterea vinovăției față de cei lezați: Dumnezeu și oamenii
 • Imnul Gloria – preamărirea Sfintei Treimi, Marea Doxologie

Cateheza 3 despre Sf. Liturghie

Ep. Iosif Păuleț – Cateheza 3 despre Sf. Liturghie
6 mai 2020

 • Sf. Liturghie – inima vie a Bisericii
 • Sf. Liturghie – lucrare divină de sfințire a poporului
 • Pregătirea și participarea conștientă la Sf. Liturghie
 • Dreptul fundamental de practicare a religiei, libertatea cultului creștin
 • Riturile introductive: procesiunea, cântarea, salutul altarului, salutul poporului