Arhivă Lunară : noiembrie 2020

Solemnitatea „Cristos, Regele Universului”

Solemnitatea „Cristos, Regele Universului”
Sf. Liturghie celebrată în catedrala din Iași (22 noiembrie 2020)

Câteva idei extrase din predica PS. Iosif Păuleț, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași:

 • Cristos este regele-păstor, un rege care nu pune poveri, ci le ridică.
 • Cristos, Regele Universului: te iubește, te sfătuiește, te mângâie, te iartă, te așteaptă, te binecuvântează.
 • Suntem chemați să-l recunoaștem, să-l contemplăm și să-l adorăm pe Isus Cristos, regele nostru.
 • Inima lui Isus, regele și centrul tuturor inimilor, miluiește-ne pe noi!
 • În opoziție cu regele Cristos este Satana, amăgitorul, adversarul lui Dumnezeu și al slujitorilor lui Dumnezeu.
 • După ce ne-a scos din raiul pământesc, diavolul vrea acum să ne împingă în iadul veșnic, unde nu este decât chin.
 • Cel Rău lucrează în lume prin oameni și organizații contrare lui Dumnezeu și Bisericii sale.
 • Victoria finală este a lui Cristos, regele-păstor care și-a dat viața pentru oile sale.
 • Fiecare om, în baza libertății primite de la Dumnezeu, este chemat să aleagă pe care rege vrea să-l slujească: pe Cristos sau pe Satana.
 • La sfârșitul vieții fiecărui om are loc judecata particulară, iar la sfârșitul lumii va avea loc judecata universală.
 • Criteriul de diferențiere între oameni, ce va fi folosit la judecata finală, este practicarea iubirii față de aproapele.
 • Caritatea se exprimă prin fapte de milostenie trupească și sufletească, după învățătura și exemplul Mântuitorului.
 • Istoria Bisericii e plină de mărturii despre prigoanele dezlănțuite de regele cel rău împreună cu faliții lui, dar și de mărturii despre rezistența opusă de adevărații eroi ai credinței.
 • Cristos învinge, Cristos domnește, Cristos de-a pururi stăpânește!
 • Mărturiile unor creștini persecutați: „Eu mor, dar Dumnezeu nu moare niciodată!”, „Trăiască Regele Cristos!”
 • „Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.” – secretul unei vieți fericite, cu toate dorințele împlinite
 • „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine.” – secretul unei morți fericite, cu toate temerile risipite
 • „Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului, până la sfârșitul zilelor mele.” – secretul unei veșnicii fericite, cu toate aspirațiile împlinite.